One thought on “C# – Read Metadata Description, Copyright and Comment from assembly”

  1. Hi Lão,

    Không biết lão unpack đc thằng DNGuard HVM ko ? Hoặc có tutorial nào chỉ t với 😀 Đang cần làm cái này phát. Có gì lão cho t cái Yahoo! nhé.

    Thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *